Πως η τεχνολογική εξέλιξη στην Ελλάδα επηρεάστηκε από την πανδημία COVID-19 κι οδήγησε την ψηφιοποίηση.

Είναι γνωστό πλέον σε όλους μας πως η πανδημία έδωσε το έναυσμα για την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ψηφιοποίηση του Δημοσίου.

Το gov.gr πλέον καλύπτει από απλές εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις φυσικών προσώπων, μέχρι και σύνθετες διαδικασίες που αφορούν νομικά πρόσωπα.

Στην προ COVID εποχή δεν γνωρίζαμε τι σήμαινε η λέξη τηλεργασία, δεν γνωρίζαμε τι σήμαινε ψηφιοποίηση!

Τώρα πια πολλές επιχειρήσεις καταλήγουν να λειτουργούν με μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων σε καθεστώς τηλεργασίας, διότι διαπιστώθηκε ότι έτσι οι εργαζόμενοι έχουν καλύτερη απόδοση.

Το μοντέλο της τηλεργασίας, αναλαμβάνουν να το υλοποιήσουν εταιρείες με εξειδικευμένες γνώσεις στα δίκτυα, στην ασφάλεια των δεδομένων και την ψηφιοποίηση, όπως η ΜΠΡΟΥΜΧΙΛ.

Ο τραπεζικός τομέας ξεκίνησε με πολύ πιο γοργά βήματα την ψηφιοποίηση του κλάδου και πλέον κανείς ανοίγει τραπεζικό λογαριασμό ή εκδίδει πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω internet, χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα.

Παλαιότερα χρειαζόταν μια ημέρα και έναν μεγάλο αριθμό εγγράφων για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απο την μια μεριά διακρίνονται από εσωτερική διαφοροποίηση ως προς την ψηφιακή τους ωριμότητα βάσει παραμέτρων όπως κλάδος/υπο-κλάδος (π.χ. υψηλή/ χαμηλή ένταση γνώσης), μέγεθος, βασική δραστηριότητα, επιχειρηματικό μοντέλο καθώς και γεωγραφική θέση και απο την άλλη διαφοροποιούνται ως προς τις ψηφιακές επιδόσεις τους έναντι μεγαλύτερων και ψηφιακά προηγμένων επιχειρηματικών μονάδων.

Στο πλαίσιο αυτό και ως προς την ψηφιακή επιχειρηματική διάσταση, η περίπτωση του Covid-19, λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης, τόσο ως προς την επιτάχυνση για την ψηφιοποίηση όσο και ως προς την περαιτέρω ενδυνάμωση και ισχυροποίηση ψηφιακά ώριμων, ανεπτυγμένων και προετοιμασμένων επιχειρήσεων.

Είναι πλέον δεδομένο ότι η τρέχουσα συγκυρία της πανδημίας (και η μετέπειτα οικονομική πραγματικότητα) αναδεικνύει, εκ νέου, ιδιαίτερες πτυχές στο πεδίο για την«ψηφιοποίηση», να επιταχύνει εξελίξεις αλλά και να οξύνει αντιθέσεις σε επίπεδο επιχειρηματικότητας.

Ο βαθμός της ψηφιακής σας ωριμότητας, ετοιμότητας και προσαρμογής σε μια ολοκληρωτικά νέα οικονομική πραγματικότητα που θα χαρακτηριστεί από ένα ακόμη πιο ψηφιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, θα καθορίσει και τον βαθμό βιωσιμότητας της επιχείρησής σας.

Καλέστε μας για μια πρώτη ανάλυση και συζήτηση του Digital Footprint σας και των ευκαιριών που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε, σήμερα κι όλας!