IT SERVICES

Επικοινωνία
 • IT SERVICES

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη και χρήση της επιστήμης της τεχνολογίας. Η χρησιμοποίηση των νέων και εξελιγμένων τεχνολογιών, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά αυξάνει εκθετικά και τους κινδύνους των πληροφοριακών Συστημάτων .

Για τον λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για κάθε σύγχρονη επιχείρηση να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της εύρυθμης επιχειρησιακής λειτουργίας τους μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ασφαλών πολιτικών στα πληροφοριακά συστήματα.
Οι περισσότερες συσκευές IoT είναι εύκολο να παραβιαστούν, με απώτερο σκοπό να αποκαλυφθούν ευαίσθητα δεδομένα (sensitive data) ή να χρησιμοποιηθούν ως IoT botnets από κακόβουλους χρήστες. Λόγω του γεγονότος, ότι τα δεδομένα που ανταλλάσσουν οι συσκευές μπορεί να περιέχουν πληροφορίες ιδιωτικής φύσης, η προστασία της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας αυτών αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας που δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Η εταιρία μας θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε εξιδεικευμένες τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας πληροφοριών που διαχειρίζονται τα πληροφοριακά σας συστήματα καθώς και των ίδιων των συστημάτων.

 • IT SERVICES

ΔΙΚΤΥΑ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η καθημερινότητα μας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το internet.Όλα τα συστήματα και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους κάνοντας χρήση των δικτύων LAN και WAN .

Το Διαδίκτυο των αντικειμένων (IoT) είναι οι τεχνολογίες της πληροφορικής που επιτρέπουν τη διασύνδεση του φυσικού μας κόσμου με τον κόσμο των πληροφοριακών συστημάτων.
Με την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών μπορούμε σήμερα να σχεδιάζουμε έξυπνες συσκευές για έξυπνες κατοικίες και έξυπνες πόλεις, ανοίγοντας έτσι μία δίχως προηγούμενο δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων, με δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές μέχρι σήμερα.
Συνήθως, οι IoT συσκευές περιορίζονται στον υπολογισμό, την αποθήκευση και την συνδεσιμότητα στο δίκτυο και ως εκ τούτου είναι πιο ευάλωτες σε επιθέσεις από συσκευές με μεγαλύτερες υπολογιστικές δυνατότητες, όπως smartphones, tablet ή υπολογιστές.

 • IT SERVICES

CLOUD SERVICES

H νέα τάξη πραγμάτων επιβάλει την χρήση των υπηρεσιών του cloud. Από όπου και αν βρισκόμαστε μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουμε σε οτιδήποτε χρειαζόμαστε μέσω του cloud, ακόμα και να εργαζόμαστε από το σπίτι σαν να είμαστε στο γραφείο.

To cloud είναι μια τεχνολογία που προσφέρει την δυνατότητα αποθήκευσης οποιασδήποτε μορφής πληροφορίας σε Data Centers ή Server Farms. Tα πλεονεκτήματα της χρήσης του cloud είναι:

 • Χωρητικότητα : Στην αποθήκευση υλικού στο Cloud η χωρητικότητα είναι
  απεριόριστη και υπάρχει ελάχιστη χρήση άλλων υλικών αποθήκευσης. Έτσι
  εξοικονομείται ισχύ στον υπολογιστή σας και δεν σπαταλάτε την μνήμη
  του.
 • Ευκολία χρήσης : Δεν χρειάζεται να κουβαλάτε μαζί σας USB, σκληρούς
  δίσκους και άλλες συσκευές αποθήκευσης αρκεί να έχετε μόνο πρόσβαση
  στο internet ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε τις εφαρμογές και τα
  αρχεία σας από οποιαδήποτε συσκευή smartphone, tablet, pc οποιαδήποτε
  στιγμή και όπου και αν βρίσκεστε.
 • Updates: Oι Cloud εφαρμογές έχουν το πλεονέκτημα των τακτικών
  updates που λαμβάνουν όλοι οι χρήστες τους
 • Ασφάλεια: Εταιρίες όπως η ΜΠΡΟΥΜΧΙΛ που ασχολούνται με το Cloud
  διαθέτουν την υποδομή και την τεχνογνωσία ώστε να διαβεβαιώνουν για
  την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων σας.
 • Κόστος: O χρήστης πληρώνει αναλογικά με την χρήση της cloud υπηρεσίας
  που κάνει και τον αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιεί.
 • Αξιοπιστία: Οι υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο Cloud λειτουργούν ομαλά
  στο 99,99% των περιπτώσεων.

Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες Cloud θα έχετε την ασφάλεια που προσφέρει μια μεγάλη και αξιόπιστη εταιρία για τα πολύτιμα δεδομένα σας δίχως να ανησυχείτε κατά πόσον το anti-virus software ή το firewall που έχετε στον υπολογιστή σας θα είναι επαρκές για την προστασία των αρχείων σας.